Dr. Öğr. Üyesi̇ Erhan ÜNAL Merkez Müdürü- Başkan
Öğr. Grv. Kadir SÜZME Müdür Yrd. – Üye
Öğr. Gör. Gülin ÜTEBAY Müdür Yrd. – Üye
Dr. Öğr. Üyesi̇ Bilal YALÇIN Uzaktan Eğitim MYO – Üye
Dr. Öğr. Üyesi̇ Ertuğrul ERGÜN Uzaktan Eğitim MYO – Üye